بازی فکری ۱۰۸ کارتی اونو مدل uno 742

18,100 تومان

بازی های فکری برای کودکان

توجه به مقوله بازی یکی از مواردی است که پدرها و مادرها به آن توجه زیادی مکنند و اینکه یک بازی به ظرهر بچه ها را سرگرم میکند. ولی در باطن بازی های خاص روی ذهن کودک تاثیر میگذارد حال انتخاب بازی های مناسب برای خانواده ها دغدغه شده است شاید تا بحال برای شما اتفاق افتاده باشد که وارد فروشگاهی میشوید و نمی توانید یک بازی را انتخاب کنید و دلیل ان هم عدم آکاهی شما از بازی هاست من در این سایت به بررسی بازی ها می پردازم و دلایل آن را برای شما به صورت مختصر بیان میکنم