بازی فکری ارشیا مدل دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای

31,500 تومان

با کودکان هدفمند بازی کنید

اسباب بازی های فکری در بین اسباب بازی های جایگاه خاصی دارند در قدیم اعتقاد بر این بود که کودکان با اسباب بازی فقط باید بازی کنند و وقت خودشان را به شادی بگذارنند ولی در عصر حاضر در کنار شادی و بازی بچه ها برای اسباب بازی کارکردهای دیگر هم تعریف شده است که یکی از مهمترین نوع این کارکردها پرورش ذهن کودکان است . به هین خاطر طراحان اسباب بازی در تلاش های بسیار خوب خوب باعث شدند تا بازی های فکری به وجود آید که این باعث خوشحالی است .

 بازی فکری ارشیا دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای هن یکی از این بازی ها است که در ردیف بازی های کارتی قرار دارد .