لوازم التحریر

لوازم التحریر و نیازهای ساده کودکان

لوازم التحریر به مجموعه ای از نوشت ابزار و محصولاتی گفته میشود که جهت رفع نیازهای آموزشی کودکان نوجوانان و بزرگسالان دسته بندی شده است . شاید نتوان نام تمام اولزم التحریر د در یک صفحه بیان کرد چون تنوع آن بسیار زیاد است ولی در حالت کلی لوازم التحریر را میتوان به چند دسته تقسیم کرد اول دسته نوشت افزار دوم دسته کاغذها و مقوا هادسته بعدی لوازم غیر مصرفی و…