خمیراسلایم

خمیراسلایم برای کودکان 

تقویت حس های پنجگانه در کودکان از جمله برنامه های آموزشی است که هر مربی و پدر و مادر باید به آن توجه کند در این میان حس لامسه یعنی حس ارتباطی دست با اشیار و چیزهای مختلف که در این فرایند آموزشی کودک از طریق حس لامسه خیلی از مفاهیم را درک میکند. یکی از این وسایل خمیر اسلایم است . خمیر اسلایم دو ویژگی بسیار قوی دارد اول اینکه کودک با چنگ زدن و امس کردن قوای جسمی و حرکتی درقسنت دست و انگشتان را تقویت میکند و نیز به تقویت تصویرذهنی کودکان کمک زیاد خواهد کرد به این صورت که کودک با لمس کردن و کشیدن سعی مکیند تصویر و فرمهایی را خلق کند و چون این فرمها و شکلها تغییر میکند و باز کودک سعی میکند فرمی و شکل دیگری را تصور کند و …

گاهی لازم میشود برای این هدف از ابزارهای مختلفی استفاده کنید که یکی از این ابزارها خمیر اسلایم است . برای آشنایی با خمیر اسلایم می توانید مقاله را اینجا بخوانید

خمیراسلایم