فروشگلهی برای خلاقیت
بنر آزمایش و تجربه

بچه های پایه  چهارم و پنجم ویژگی های خاصی دارند این بچه ها در سنی هستند که احساس بزرگی میکنند و تصور میکنند که کارهای بزرگ میتوانند انجام دهند به هیمن خاطر کنجگاو هستند و عاشق تجربه و کارهای آزمایشگاهی .لذا اگر بتوانید از این مورد به نحوه درستی بهره ببرید میتوانید کمک بزرگی به بچه ها کنید .

لوازم التحریر کودکان
v5 v5

دقت در خرید وسایل هنری و لوازم التحریر برای این گروه سنی بسیار حساس و به نوعی سرنوشت ساز است چرا که این بچه ها کمی احساس بزرگی مکینند کمی غرور و واقعیت گرایی ذهنی آنها باعث میشود ضمن خواستن به جنبه های ذهنی هم توجه کنند یعنی مثلا پسرها دیگر لوازم پر زرق و برق دوران کودکی خود را نمیخواهند و حس میکنند الان دیگر بزرگ شه اند از طرفی دخترها بیشتر به جنبه های زیبایی و تجملاتی و خاص بودن وسایل توجه میکنند و… و همه این موارد خرید برای این گروه سنی را کمی دشار میکند

البته تولید کنندگان حرفه ای به این نکات رواشناختی کودکا و نوجوانان توجه خاصی دارند و مطمنن به نیاز این بچه ها توجه خواهند کرد