خود مراقبتی همیشه برای افراد یک اصل مهم بوده و هست همیشه ما شنیده ایم که پیشگیری بهتر از درمان است یعنی قبل از اینکه خدایی ناکرده به بیماری دچار شویم از آن پیشگیری کنیم در عصر حاضر و در دنیایی که ویروسهای مختلف متاسفانه همزیستی ناخوشایندی با انسانها به دست آورده اند این ما هستیم که بتوانیم با آینده نگری و مراقبت از سلامت خود و خانواده گام مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات و بیماریها به دست آوریم

گاهی انسان با بی دقتی در حفظ این نعمت بزرگ، دچار بیماری می شود و در هنگام بیماری، قدر سلامتی و تندرستی اش را بیشتر می فهد. خداوند نعمت های زیادی را برای ما انسان ها ارزانی داشته تا ما شکر این نعمت ها را به جای آوریم و در جهت پیشرفت ها و پیشروی به سوی او، از آن ها بهره بگیریم.

سلامت و خانواده
سلامت و خانواده 2
kharidsarmah kharidsarmah