فرصت هایی برای درآمدزایی مربیان

ما بر آن هستیم تا شرایطی را فراهم کنییم تا همکاران هنر در کنار فعالیت های آموزشی خود کسب درآمد کنند از این رو در این صفحه و در این سایت در آینده نزدیک شاهد فرصت های شغلی مناسب برای مربیان هنری خواهید بود فرصت هایی که از توانمندی هر مربی هنری استفاده میشود تا بتوانند از هنر خود کسب در آمد کنند .

اولین فرصتی شغلی در جهت کسب درآمد همکاری با سایت فروشگاهی هنر کودکان است که در آینده نزدیک شرایط آن اعلام میشود

دومین فرصت تولید محصولات خاصی است که سایت فروشگاه هنر کودکان اعلام میکند و همکاران هنری میتوانند تولید کنند و در سایت به فروش برسانند